Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Uudisrakentaminen on kääntynyt laskuun

Uudisrakentamisen pitkään jatkunut kasvu on nykyisten tilastotietojen perusteella kääntynyt laskuksi. Vuosimuutoksia tarkastelemalla rakennuslupien myöntäminen kääntyi laskuun vuoden 2007 lopulla ja aloitukset vuoden 2008 alussa, kun taas valmistuneiden uudisrakennusten määrä kasvoi edelleen myös vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Asuinrakentaminen lähti hiipumaan jo viime vuonna, mutta toimitilarakentamisen voimakas kasvu piti koko uudisrakentamisen kasvua yllä aina tämän vuoden alkupuolelle saakka.

Uudisrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Uudisrakentamisen liukuvat vuosisummat

Asuinrakentaminen vähenee

Asuinrakentamisen vuosia jatkunut kasvu tasaantui vuonna 2006 ja kääntyi laskuksi vuonna 2007. Tammi-syyskuussa 2008 aloitettiin 20 800 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on 4 500 asuntoa vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Asuinrakentamisen väheneminen näkyy kaikissa asuinrakennustyypeissä: omakotitaloasunnot -1 900 kpl, rivitaloasunnot -800 kpl, kerrostaloasunnot -1 800.

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä myönnettiin rakennusluvat 5 500 uudelle asunnolle, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuinrakentamisen hiipuminen on seurausta uusiin asuntoihin kohdistuvan kysynnän vähentymisestä. Uusien asuntojen korkealle noussut hintataso, rahoituksen kallistuminen ja talouteen liittyvän epävarmuuden lisääntyminen on vähentänyt kysyntää, mikä näkyy valmiiden myymättömien asuntojen määrän kasvuna ja omatoimisen asuinrakentamisen hiipumisena.

Asuinrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Asuinrakentamisen liukuvat vuosisummat

Asuntotuotannon liukuvat vuosisummat

Toimitilarakentaminen hiipuu

Toimitilarakentaminen jatkui alkuvuonna 2008 edelleen vilkkaana, vaikkakin uusille hankkeille myönnettyjen rakennuslupien ja aloitusten määrät kuutioilla mitattuna kääntyivät jo laskuun. Viime vuonna muita kuin asuinrakennuksia aloitettiin ennätysmäärä, mikä piti toimitilarakentamisen volyymin kasvussa alkuvuonna, vaikkakin uusien hankkeiden aloitukset vähenivät tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 13 prosenttia ja toisella neljänneksellä 21 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä muiden kuin asuinrakennusten aloitukset vähenivät lähes kolmanneksen edellisvuodesta.

Muita kuin asuinrakennuksia rakennettiin uudisrakentamisen volyymi-indeksin mukaan vuoden 2008 alussa noin 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvuvauhti on tästä kuitenkin nopeasti hidastunut ja syyskuussa kasvu vaihtui jo 1,3 prosentin laskuksi verrattuna vuodentakaiseen.

Muun talonrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Muun talonrakentamisen liukuvat vuosisummat

Seuraava rakennustuotannon neljänneskatsaus (4/2008) ilmestyy 27.2.2009

Lisätietoja: Kristian Taskinen (09) 1734 2238,rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi.


Päivitetty 28.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. syyskuu 2008, Uudisrakentaminen on kääntynyt laskuun . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rl/2008/09/rl_2008_09_2008-11-28_kat_001.html