Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 23.1.2009

Kubikvolymen för bygglov ökade i november

I november 2008 beviljades bygglov för totalt 3,2 miljoner kubikmeter, vilket är 10 procent mer än året innan. Närmast beror ökningen på ett ytterst stort projekt gällande en logistikcentral i Orimattila kommun. Utan detta enskilda projekt hade minskningen av kubikvolymen för bygglov fortsatt också i november. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader samt affärs- och kontorsbyggnader minskade med omkring en fjärdedel från november år 2007.

Under januari-november år 2008 beviljades bygglov för totalt 46 miljoner kubikmeter, dvs. 13 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader. Bygglov beviljades för drygt 25 000 nya bostäder, vilket är nästan en femtedel mindre än under januari-november år 2007.

Beviljade bygglov i november och under januari-november 2008

  November
1 000 m3
Förändring, %
11/2007-
11/2008
Januari-november
1 000 m3
Förändring, %
1-11/2007-
1-11/2008
Alla byggnader 3 241 10 46 123 -13
- bostadsbyggnader 552 -26 11 090 -20
- fritidsbostadshus 75 -3 1 348 -6
- affärs- och kontorsbyggnader 618 -29 8 864 -25
- offentliga servicebyggnader 70 -55 2 932 23
- industri- och lagerbyggnader 1 360 89 14 454 -4
- lantbruksbyggnader 385 90 4 283 -17
- övriga byggnader 181 7 3 151 -13
Bostäder, antal 1 364 -24 25 327 -18

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 23.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. november 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/11/rl_2008_11_2009-01-23_tie_001_sv.html