Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Uudisrakentamisen määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Uudisrakentamisen määrän vuosia jatkunut kasvu kääntyi laskuksi vuonna 2008. Vuosimuutoksia tarkastelemalla rakennuslupien myöntäminen kääntyi laskuun jo vuoden 2007 lopulla ja aloitukset vuoden 2008 alussa, kun taas valmistuneiden uudisrakennusten kuutiomäärä kasvoi edelleen vielä vuoden 2008 viimeiselläkin neljänneksellä. Asuinrakentaminen lähti hiipumaan jo vuonna 2007, mutta toimitilarakentamisen voimakas kasvu piti koko uudisrakentamisen kasvua yllä aina vuoden 2008 alkupuolelle saakka.

Vuonna 2008 rakennushankkeiden aloitusten väheneminen voimistui neljänneksittäin. Rakennuslupien määrä kehittyi samansuuntaisesti lukuun ottamatta vuoden 2008 viimeistä neljännestä, jolloin myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vain 2 prosenttia edellisvuotisesta. Viimeisen neljänneksen lupakuutioita kasvatti kuitenkin muutama suuri rakennushanke ja mitään yleisempää rakentamisen piristymistä ei ole tilastoista havaittavissa.


Uudisrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Uudisrakentamisen liukuvat vuosisummat

 

Asuinrakentamisen väheneminen jatkui vuonna 2008

Asuinrakentamisen vuosia jatkunut kasvu tasaantui jo vuonna 2006 ja kääntyi laskuksi vuonna 2007. Vuonna 2008 aloitettiin 24 400 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on jo lähes 10 000 asuntoa vähemmän kuin vuonna 2006 ja yli 6 000 asuntoa vähemmän kuin vuonna 2007. Asuinrakentamisen väheneminen näkyy kaikissa asuinrakennustyypeissä: omakotitaloasunnot -2 700 kpl, rivitaloasunnot -1 200 kpl ja kerrostaloasunnot -2 500 kpl verrattuna vuodentakaiseen.

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä myönnettiin rakennusluvat 4 400 uudelle asunnolle, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viimeisellä neljänneksellä aloitettiin rakentamaan 3 500 uutta asuntoa, mikä on 36 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Asuinrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Asuinrakentamisen liukuvat vuosisummat

 

Asuntotuotannon liukuvat vuosisummat

 

Myös toimitilarakentaminen kääntyi laskuun vuonna 2008

Vuonna 2007 muita kuin asuinrakennuksia aloitettiin ennätysmäärä, mikä piti toimitilarakentamisen volyymin kasvussa alkuvuonna 2008, vaikkakin uusien hankkeiden aloitukset vähenivät vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 14 prosenttia ja toisella neljänneksellä 19 prosenttia. Vuoden 2008 kahdella viimeisellä neljänneksellä muiden kuin asuinrakennusten aloitukset vähenivät jo noin neljänneksen edellisvuodesta.

Muita kuin asuinrakennuksia rakennettiin uudisrakentamisen volyymi-indeksin mukaan vuoden 2008 alussa noin 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvuvauhti kuitenkin hidastui tästä nopeasti ja syyskuussa 2008 kasvu vaihtui jo 1,7 prosentin laskuksi ja joulukuussa muita kuin asuinrakennuksia rakennettiin jo 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Muun talonrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Muun talonrakentamisen liukuvat vuosisummat

 

 

Seuraava rakennustuotannon neljänneskatsaus (1/2009) ilmestyy 29.5.2009

Lisätietoja: Kristian Taskinen (09) 1734 2238,rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi.


Päivitetty 27.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. joulukuu 2008, Uudisrakentamisen määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rl/2008/12/rl_2008_12_2009-02-27_kat_001.html