Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 22.5.2009

Kubikvolymen för bygglov minskade med en fjärdedel i början av året

Under januari-mars 2009 beviljades bygglov för totalt 7,5 miljoner kubikmeter, vilket är 25 procent mindre än året innan. För bostadsbyggande beviljades drygt en tredjedel mindre bygglov än året innan. Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader närapå halverades jämfört med året innan. Kubikvolymen för lantbruksbyggnader ökade däremot klart från januari-mars i fjol.

I mars 2009 beviljades bygglov för totalt omkring tre miljoner kubikmeter, vilket är 7 procent mindre än året innan.

Beviljade bygglov i mars och januari-mars 2009

  Mars
1 000 m3
Förändring, %
3/2008-
3/2009
Januari-mars
1 000 m3
Förändring, %
1-3/2008-
1-3/2009
Alla byggnader 2 969 -7 7 478 -25
- bostadsbyggnader 617 -31 1 406 -39
- fritidsbostadshus 78 -10 164 -37
- affärs- och kontorsbyggnader 750 8 1 597 -18
- offentliga servicebyggnader 204 82 688 3
- industri- och lagerbyggnader 733 -19 2 005 -44
- lantbruksbyggnader 437 30 1 257 55
- övriga byggnader 151 -7 361 -23
Bostäder, antal 1 449 -32 3 372 -37

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 22.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/03/rl_2009_03_2009-05-22_tie_001_sv.html