Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 26.6.2009

Kubikvolymen för bygglov minskade med en fjärdedel i april

I april 2009 beviljades bygglov för totalt 3,8 miljoner kubikmeter, vilket är omkring en fjärdedel mindre än året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med drygt en tredjedel från året innan. Också för industri- och lagerbyggnader beviljades betydligt färre bygglov än året innan. Kubikvolymen ökade bara för lantbruksbyggnader och offentliga servicebyggnader jämfört med april året innan.

Under januari-april 2009 beviljades bygglov för totalt 11,4 miljoner kubikmeter, vilket är över en fjärdedel mindre än året innan. Kubikvolymen minskade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnaderna.

Beviljade bygglov i april och under januari-april 2009

  April
1 000 m3
Förändring, %
4/2008-
4/2009
Januari-april
1 000 m3
Förändring, %
1-4/2008-
1-4/2009
Alla byggnader 3 786 -27 11 374 -28
- bostadsbyggnader 874 -39 2 323 -40
- fritidsbostadshus 89 -31 258 -35
- affärs- och kontorsbyggnader 916 -11 2 528 -17
- offentliga servicebyggnader 205 11 894 -6
- industri- och lagerbyggnader 532 -65 2 549 -51
- lantbruksbyggnader 943 75 2 219 57
- övriga byggnader 229 -28 603 -26
Bostäder, antal 2 289 -31 5 780 -35

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2009, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. april 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/04/rl_2009_04_2009-06-26_tie_001_sv.html