Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

3. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-8/2009* 1-8/2008 1-8/2009* 1-8/2008 1-8/2009* 1-8/2008
Hela landet 24793 35361 14902 20389 3685 4592
Fasta Finland 24633 35115 14786 20222 3628 4529
Nyland 6365 7987 5131 5981 165 244
Huvudstadsregion 4187 5608 3988 4487 11 9
Östra Nyland 264 632 145 314 60 72
Egentliga Finland 2317 3022 1376 1687 310 424
Satakunta 830 1247 351 587 158 148
Egentliga Tavastland 571 1524 320 641 90 141
Birkaland 2241 3230 1179 2398 268 298
Päijänne-Tavastland 754 1061 607 796 170 174
Kymmenedalen 915 1325 272 382 129 164
Södra Karelen 577 838 253 416 148 180
Södra Savolax 657 784 206 346 354 478
Norra Savolax 1037 1765 490 761 200 273
Norra Karelen 720 841 416 597 181 179
Mellersta Finland 1284 1607 937 937 272 308
Södra Österbotten 1397 2155 587 790 87 111
Österbotten 1484 1448 576 535 179 183
Mellersta Österbotten 389 732 165 211 34 59
Norra Österbotten 1604 2947 1316 1950 271 340
Kajanaland 294 821 125 186 150 170
Lappland 932 1148 334 707 402 583
Åland 160 246 116 167 57 63

Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. augusti 2009, 3. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/08/rl_2009_08_2009-10-23_tau_003_sv.html