Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 23.10.2009

Kubikvolymen för bygglov minskade klart i augusti

I augusti 2009 beviljades bygglov för totalt 2,3 miljoner kubikmeter, vilket är drygt en fjärdedel mindre än året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader.

Under januari–augusti 2009 beviljades bygglov för totalt omkring 25 miljoner kubikmeter, dvs. mer än en fjärdedel mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnaderna. Totalt fick nästan 15 000 nya bostäder bygglov, vilket är en fjärdedel mindre än under januari–augusti i fjol.

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

*=Preliminär uppgift

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.


Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/08/rl_2009_08_2009-10-23_tie_001_sv.html