Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 20.11.2009

Antalet bygglov för bostadsbyggande ökade i september

I september 2009 beviljades bygglov för drygt 3 200 nya bostäder, vilket är över 60 procent mer än året innan. Nästan hälften av bostäderna fanns i huvudstadsregionen.

För hela nybyggandet beviljades bygglov för 3,6 miljoner kubikmeter, vilket är 5 procent mindre än i september för ett år sedan.

Under januari–september 2009 beviljades bygglov för totalt 29 miljoner kubikmeter, vilket är en fjärdedel mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnaderna. Omkring 18 500 nya bostäder fick bygglov, vilket är 16 procent mindre än under januari–september året innan.

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

*=Preliminär uppgift

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.


Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/09/rl_2009_09_2009-11-20_tie_001_sv.html