Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 18.12.2009

Antalet bygglov för bostadsbyggande fortsatte att öka i oktober

I oktober 2009 beviljades bygglov för totalt 2 200 nya bostäder, vilket är 46 procent mer än året innan. Kubikvolymen för bygglov för hela nybyggandet minskade dock med över en femtedel från året innan. Kubikvolymen av industri- och lagerbyggnader minskade med 71 procent från oktober året innan.

Under januari–oktober 2009 beviljades bygglov för totalt omkring 32 miljoner kubikmeter, vilket är en fjärdedel mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnaderna. Drygt 21 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 11 procent mindre än under januari–oktober för ett år sedan.

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

*=Preliminär uppgift

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.


Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/10/rl_2009_10_2009-12-18_tie_001_sv.html