Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 19.2.2010

Byggloven för bostadsbyggnader ifjol på samma nivå som år 2008

År 2009 beviljades bygglov för totalt omkring 27 000 nya bostäder, dvs. ungefär lika många som året innan. Antalet höghusbostäder ökade dock med nästan en fjärdedel från året innan. Däremot minskade byggloven för egnahemsbostäder med något under en femtedel och byggloven för radhusbostäder med en fjärdedel från året innan.

I fjol beviljades bygglov för totalt 40 miljoner kubikmeter, vilket är 20 procent mindre än år 2008. Kubikvolymerna minskade ifråga om alla typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader.

I december år 2009 beviljades bygglov för totalt 3,6 miljoner kubikmeter, vilket är två procent mindre än året innan. Däremot fördubblades nästan antalet bostäder som erhållit bygglov jämfört med december år 2008.

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

*=Preliminär uppgift

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.


Källa: Beviljade byggnadslov, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen (09) 1734 2234, Kaj Isaksson (09) 1734 3633

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2009/12/rl_2009_12_2010-02-19_tie_001_sv.html