Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 3.4.2007

Fordonen ökade sin andel av investeringar i finansieringsleasing

År 2006 uppgick investeringarna i finanansieringsleasing till totalt 1 559 miljoner euro. De minskade med omkring två procent jämfört med föregående år. Den egentliga finansieringsleasingens andel av investeringarna var nästan 90 procent. Resterande ungefärliga 10 procent var investeringar i sale-and-leaseback och fastighetsleasing. Fordonen har redan i flera år varit den största produktgruppen inom investeringar i finansieringsleasing och de ökade fortsättningsvis sin andel jämfört med året innan. Fordonens andel av alla investeringar i finansieringsleasing var nu 46 procent.

År 2006 erhöll leasinggivarna finansieringsleasinghyror på 889 miljoner euro. Det rörde sig om en ökning på omkring fem procent jämfört med året innan. Omkring 95 procent av leasinghyrorna var hyror till kreditinstituten. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Mer detaljerade uppgifter om finansieringsleasing har tidigare publicerats i papperspublikationen "Finansmarknadens månadsserie". Publikationen upphörde i början av år 2007 och motsvarande uppgifter finns nu tillgängliga i form av ett avgiftsbelagt Excel-tabellpaket.

Investeringar i finansieringsleasing* efter produktgrupp åren 1997-2006, miljoner euro

* exkl. sale-and-leaseback och fastighetsleasing

Källa: Finansieringsleasing 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rita Sorsa (09) 1734 3326

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 3.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2006/rlea_2006_2007-04-03_tie_001_sv.html