Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 3.4.2008

Den finansiella leasingen ökade snabbt år 2007

År 2007 uppgick investeringarna inom den finansiella leasingen till totalt 1,9 miljarder euro. Investeringarna ökade med 24 procent jämfört med året innan. Leasinghyrorna uppgick till 1,0 miljarder euro, vilket är 13 procent mer än år 2006. År 2007 sålde de finansiella leasingföretagen leasingobjekt till ett värde av 0,7 miljarder euro.

Den egentliga finansiella leasingens andel av investeringarna var 90 procent. Återstående 10 procent av investeringarna inom den finansiella leasingen bestod av sale and lease back-verksamhet samt fastighetsleasing. Av investeringarna hänförde sig 42 procent till fordon. De viktigaste investeringsobjekten efter fordon var datautrustning och industrimaskiner. När det gäller näringsgrenar hänförde sig flest investeringar till handeln.

I Finland bedrev 24 företag finansiell leasing år 2007 och av dem var 10 kreditinstitut och 14 andra företag. De mest betydande aktörerna var dock kreditinstituten, mer än 80 procent av hyrorna för den finansiella leasingen gick till kreditinstituten.

Investeringar och hyror inom den finansiella leasingen 1999–2007, miljoner euro

Investeringar och hyror inom den finansiella leasingen 1999–2007, miljoner euro

Källa: Financieringsleasing 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Saara Roine (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 3.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2007/rlea_2007_2008-04-03_tie_001_sv.html