Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 2.4.2009

Rahoitusleasingtoiminta kasvoi edelleen vuonna 2008

Rahoitusleasinginvestoinnit olivat 2,2 miljardia euroa vuonna 2008. Edelliseen vuoteen verrattuna investoinnit kasvoivat 13 prosenttia. Rahoitusleasingvuokria maksettiin 1,1 miljardia euroa, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Rahoitusleasingyritysten leasingkohteiden myynnit pysyivät edellisvuoden tasolla, 0,7 miljardissa eurossa.

Varsinaisen rahoitusleasingin osuus rahoitusleasinginvestoinneista oli 90 prosenttia. Loput 10 prosenttia koostui sale and lease back -toiminnasta sekä kiinteistöleasingistä. Varsinaisen rahoitusleasingin investoinneista 38 prosenttia kohdistui ajoneuvoihin. Ajoneuvojen jälkeen tärkeimmät investointikohteet olivat IT- ja muut konttorilaitteet (25 prosenttia) sekä koneet ja teollisuuden laitteet (19 prosenttia). Toimialoista rahoitusleasinginvestointeja kohdistui eniten kaupan alalle.

Suomessa toimi vuoden aikana 23 rahoitusleasingiä harjoittavaa yritystä, joista yhdeksän oli luottolaitoksia ja 14 muita yrityksiä. Merkittävimmät rahoitusleasingin harjoittajat olivat kuitenkin luottolaitoksia, mistä kertoo se, että 86 prosenttia rahoitusleasingvuokrista kertyi luottolaitoksille.

Rahoitusleasinginvestoinnit ja -vuokrat vuosina 1999–2008, miljoonaa euroa

Rahoitusleasinginvestoinnit ja -vuokrat vuosina 1999–2008, miljoonaa euroa

Lähde: Rahoitusleasing 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (212,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 2.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitusleasing [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-0974. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlea/2008/rlea_2008_2009-04-02_tie_001_fi.html