Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 2.4.2009

Den finansiella leasingen ökade ytterligare år 2008

År 2008 uppgick investeringarna inom den finansiella leasingen till 2,2 miljarder euro. Investeringarna ökade med 13 procent jämfört med året innan. Leasinghyrorna uppgick till 1,1 miljarder euro, vilket är 8 procent mer än år 2007. Försäljningen av leasingobjekt var fortsättningsvis på föregående års nivå i de finansiella leasingföretagen, dvs. 0,7 miljarder euro.

Den egentliga finansiella leasingens andel av investeringarna inom den finansiella leasingen var 90 procent. Återstående 10 procent bestod av sale and lease back-verksamhet samt fastighetsleasing. Av investeringarna inom den finansiella leasingen hänförde sig 38 procent till fordon. De viktigaste investeringsobjekten efter fordon var IT- utrustning och andra kontorsmaskiner (25 %) samt maskiner och industriell utrustning (19 %). Av alla näringsgrenar hänförde sig flest investeringar inom den finansiella leasingen till handeln.

I Finland bedrev 23 företag finansiell leasing år 2008 och av dem var nio kreditinstitut och 14 andra företag. De mest betydande aktörerna var dock kreditinstituten, 86 procent av hyrorna för den finansiella leasingen gick till kreditinstituten.

Investeringar och hyror inom den finansiella leasingen 1999–2008, miljoner euro

Investeringar och hyror inom den finansiella leasingen 1999–2008, miljoner euro

Källa: Financieringsleasing 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Niina Suutarinen (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 2.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2008/rlea_2008_2009-04-02_tie_001_sv.html