Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finansieringsleasing 2009

2009
Offentliggöranden
Figurer