Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 7.4.2010

Rahoitusleasinghankinnat 1,9 miljardia vuonna 2009


Korjattu 17.4.2012. Korjaukset on merkitty punaisella.

Rahoitusleasinghankinnat olivat 1,9 miljardia euroa vuonna 2009. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat vähenivät 12 prosenttia. Rahoitusleasingvuokria puolestaan maksettiin 1,2 miljardia euroa, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Rahoitusleasingyritysten leasingkohteiden myynnit olivat 708 miljoonaa euroa . Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

Rahoitusleasinghankinnat ja -vuokrat vuosina 1999–2009, miljoonaa euroa

Rahoitusleasinghankinnat ja -vuokrat vuosina 1999–2009, miljoonaa euroa
Kuvio korjattu 17.4.2012.

Suurin kohderyhmä rahoitusleasingissä oli koneet ja teollisuuden laitteet, joihin kohdistui 34 prosenttia vuoden 2009 hankinnoista. Seuraavaksi eniten hankittiin ajoneuvoja sekä IT- ja muita konttorilaitteita, kumpiakin 25 prosentin osuudella. Tässä tapahtui muutos aiempiin vuosiin verrattuna sillä vuosina 2002-2008 suurimpana hankintojen kohteena oli ajoneuvot.

Toimialoista merkittävimpiä rahoitusleasingin käyttäjiä olivat leasingvuokrilla mitattuna teollisuus, kauppa sekä kuljetus ja varastointi. Näiltä kolmelta toimialalta yhteensä kertyi lähes puolet kaikista leasingvuokrista. Sektoreittain tarkasteltuna selvästi merkittävin rahoitusleasingin käyttäjä olivat yritykset, jotka maksoivat 85 prosenttia kaikista leasingvuokrista.

Suomessa toimi vuoden 2009 aikana 22 rahoitusleasingiä aktiivisesti harjoittavaa yritystä, joista 8 oli luottolaitoksia ja 14 muita yrityksiä. Merkittävimmät rahoitusleasingin harjoittajat olivat kuitenkin luottolaitoksia, joille kertyi 87 prosenttia kaikista leasingvuokrista.


Lähde: Rahoitusleasing 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 09 1734 3325, Rita Sorsa 09 1734 3326, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitusleasing [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-0974. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlea/2009/rlea_2009_2010-04-07_tie_001_fi.html