Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 14.4.2011

Anskaffningar via finansieringsleasing 1,6 miljarder år 2010


Korrigerad 17.4.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

År 2010 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 1,6 miljarder euro. Anskaffningarna minskade med 17 procent jämfört med året innan. Leasinghyrorna uppgick däremot till 1,2 miljarder euro, vilket är 3 procent mindre än år 2009. Försäljningen av leasingobjekt minskade med 4 procent i de finansiella leasingföretagen och uppgick till 679 miljoner euro . Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Anskaffningar och hyror via finansieringsleasing 1999–2010, miljoner euro

Anskaffningar och hyror via finansieringsleasing 1999–2010, miljoner euro
Korrigerad 17.4.2012.

Fordon utgjorde den största gruppen finansieringsobjekt. De utgjorde 38 procent av leasinganskaffningarna år 2010 . De näst största grupperna utgjordes av IT- och annan kontorsutrustning med en andel på 28 procent samt maskiner och apparater inom industrin med en andel på 17 procent. Här skedde en förändring jämfört med året innan, eftersom maskiner och apparater inom industrin var den största gruppen år 2009.

Av näringsgrenarna var de mest betydande användarna av finansieringsleasing, mätt med leasinghyror, industrin, handel samt transport och magasinering. Sammanlagt stod de här tre näringsgrenarna för nästan hälften av alla leasinghyror. Sett efter sektor var den klart mest betydande användaren av finansieringsleasing företagssektorn, som betalade 84 procent av alla leasinghyror.

I Finland bedrev 20 företag aktivt finansiell leasing år 2010 och av dem var 8 kreditinstitut och 12 andra företag. De mest betydande aktörerna var dock kreditinstituten, som erhöll 86 procent av hyrorna för den finansiella leasingen.


Källa: Financieringsleasing 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Jani Heikkinen 09 1734 3339, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 17.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2010/rlea_2010_2011-04-14_tie_001_sv.html