Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 5.4.2012

Anskaffningar via finansieringsleasing 1,8 miljarder år 2011

År 2011 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 1,8 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade anskaffningarna med 11 procent. Leasinghyrorna uppgick för sin del till 1,2 miljarder euro, vilket är något under 4 procent mer än år 2010. Försäljningen av leasingobjekt uppgick till 783 miljoner euro i de finansiella leasingföretagen, dvs. försäljningen ökade med 15 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Anskaffningar och hyror via finansieringsleasing 1999–2011, miljoner euro

Anskaffningar och hyror via finansieringsleasing 1999–2011, miljoner euro

Den största gruppen finansieringsobjekt var fordon, som utgjorde 38 procent av leasinganskaffningarna år 2011. De näst största grupperna var IT- och annan kontorsutrustning med en andel på 32 procent samt maskiner och apparater inom industrin med en andel på 12 procent.

Av näringsgrenarna var de mest betydande användarna av finansieringsleasing, mätt med leasinghyror, handel, industri, samt transport och magasinering. Sammanlagt stod de här tre näringsgrenarna för nästan hälften av alla leasinghyror. Sett efter sektor var den klart mest betydande användaren av finansieringsleasing icke-finansiella företag och bostadssamfund, som betalade 84 procent av alla leasinghyror.

I Finland bedrev 20 företag aktivt finansiell leasing år 2011 och av dem var 8 kreditinstitut och 12 andra företag. De mest betydande aktörerna var dock kreditinstituten, som erhöll 86 procent av hyrorna för den finansiella leasingen.


Källa: Finansieringsleasing 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine 09 1734 3317, Jani Heikkinen 09 1734 3339, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2011/rlea_2011_2012-04-05_tie_001_sv.html