Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2013, miljoner euro

  Anskaffningar via finansieringsleasing, S11 icke-finansiella företag Anskaffningar via finansieringsleasing, S13 offentlig sektor Anskaffningar via finansieringsleasing, S15 hushållens icke-vinstsyftande organisationer Leasinghyror Försäljningar av leasingobjekt
Leasingtagarnas näringsgrenar          
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 2   10 2
B Utvinning av mineral 18     13 17
C Tillverkning 163     139 78
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 39     60 2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 15     7 1
F Byggverksamhet 119     64 44
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 486     308 256
H Transport och magasinering 285     141 41
I Hotell- och restaurangverksamhet 24     17 4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 67     46 13
K Finans- och försäkringsverksamhet 11     .  
L Fastighetsverksamhet 68 1 1 22 8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 96 6   61 36
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 126 3   88 69
O Offentlig förvaltning och försvar; Obligatorisk socialförsäkring 6 192   105 18
P Utbildning 20 13 5 29 5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 49 59 3 62 11
R Kultur, nöje och fritid 19   1 13 3
S Annan serviceverksamhet 11   13 12 5
X Näringsgrenen okänd 28 1 1 27 7
X-S Totalt 1 658 276 26 1 223 619

Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Olavi Savolainen 09 1734 3303, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2013, Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2013, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2013/rlea_2013_2014-04-09_tau_003_sv.html