Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2013, miljoner euro

  Anskaffningar via finansieringsleasing, S11 icke-finansiella företag Anskaffningar via finansieringsleasing, S13 offentlig sektor Anskaffningar via finansieringsleasing, S15 hushållens icke-vinstsyftande organisationer Leasinghyror Försäljningar av leasingobjekt
Leasingtagarnas näringsgrenar          
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 2   10 2
B Utvinning av mineral 18     13 17
C Tillverkning 163     139 78
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 39     60 2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 15     7 1
F Byggverksamhet 119     64 44
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 486     308 256
H Transport och magasinering 285     141 41
I Hotell- och restaurangverksamhet 24     17 4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 67     46 13
K Finans- och försäkringsverksamhet 11     .  
L Fastighetsverksamhet 68 1 1 22 8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 96 6   61 36
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 126 3   88 69
O Offentlig förvaltning och försvar; Obligatorisk socialförsäkring 6 192   105 18
P Utbildning 20 13 5 29 5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 49 59 3 62 11
R Kultur, nöje och fritid 19   1 13 3
S Annan serviceverksamhet 11   13 12 5
X Näringsgrenen okänd 28 1 1 27 7
X-S Totalt 1 658 276 26 1 223 619

Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Olavi Savolainen 09 1734 3303, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2013, Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2013, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2013/rlea_2013_2014-04-09_tau_003_sv.html