Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Finansieringsleasing efter leasingtagarnas sektor år 2014, miljoner euro (tabellen har korrigerats)

Korrigerad 15.1.2016. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  Anskaffningar via finansieringsleasing Leasinghyror Återstående kapitalvärde för objekten
Leasingtagarnas sektorer      
S.11 Icke-finansiella företag 1 858 1 047 3 773
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 21 12 30
S.13 Offentlig sektor 291 167 600
S.1311 Staten 43 30 77
S.1313 Lokalförvaltning 247 136 522
S.1314 Socialskyddsfonder 0 0 1
S.14 Hushåll 11 10 25
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 15 8 22
S.2 Utlandet 2 6 90
Sektorer sammanlagt 2 197 1 250 4 541

Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2014, Tabellbilaga 1. Finansieringsleasing efter leasingtagarnas sektor år 2014, miljoner euro (tabellen har korrigerats) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2014/rlea_2014_2015-04-30_tau_001_sv.html