Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Finansieringsleasingobjekt efter produktgrupp 2014, miljoner euro (tabellen har korrigerats)

Korrigerad 15.1.2016. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  Anskaffningar via finansieringsleasing Försäljningar av leasingobjekt
Fördeling på objekt    
K1 Fordon 655 339
K11 Personbilar 426 268
K12 Transportmedel 229 71
K2 IT- och annan kontursutrustning 616 67
K3 Maskiner och apparater inom industrin 403 180
K4 Båtar, flygplan och tåg 105 0
K41 Båtar 0 - 1)
K42 Flygplan 38 0
K43 Tåg, metro och spårvagnar 67 0
K5 Fastigheter 84 2
K6 Övriga 335 44
Sammanlagt 2 197 632
1) Inga observationer

Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2014, Tabellbilaga 2. Finansieringsleasingobjekt efter produktgrupp 2014, miljoner euro (tabellen har korrigerats) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2014/rlea_2014_2015-04-30_tau_002_sv.html