Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2014, miljoner euro

  Anskaffningar via finansieringsleasing, S11 icke-finansiella företag Anskaffningar via finansieringsleasing, S13 offentlig sektor Anskaffningar via finansieringsleasing, S15 hushållens icke-vinstsyftande organisationer Leasinghyror (sektorer S11, S13 och S15) Försäljningar av leasingobjekt (sektorer S11, S13 och S15)
Leasingtagarnas näringsgrenar          
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 19 3 0 11 3
B Utvinning av mineral 24 0 0 13 3
C Tillverkning 153 0 0 134 48
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 119 0 0 52 117
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 10 0 0 9 2
F Byggverksamhet 112 0 0 62 58
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 536 0 0 271 191
H Transport och magasinering 387 0 0 169 33
I Hotell- och restaurangverksamhet 24 0 0 15 6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 55 1 0 38 7
K Finans- och försäkringsverksamhet 17 0 0 - 1) 0
L Fastighetsverksamhet 25 0 0 48 3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 86 4 0 62 14
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 137 4 0 61 32
O Offentlig förvaltning och försvar; Obligatorisk socialförsäkring 33 203 2 124 21
P Utbildning 29 14 4 26 4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 42 97 2 70 9
R Kultur, nöje och fritid 19 0 1 13 1
S Annan serviceverksamhet 8 0 5 11 4
X Näringsgrenen okänd 25 0 0 34 65
X-S Totalt 1 858 325 15 1 223 619
1) Inga observationer

Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2014, Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2014/rlea_2014_2015-04-30_tau_003_sv.html