Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2014, miljoner euro

  Anskaffningar via finansieringsleasing, S11 icke-finansiella företag Anskaffningar via finansieringsleasing, S13 offentlig sektor Anskaffningar via finansieringsleasing, S15 hushållens icke-vinstsyftande organisationer Leasinghyror (sektorer S11, S13 och S15) Försäljningar av leasingobjekt (sektorer S11, S13 och S15)
Leasingtagarnas näringsgrenar          
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 19 3 0 11 3
B Utvinning av mineral 24 0 0 13 3
C Tillverkning 153 0 0 134 48
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 119 0 0 52 117
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 10 0 0 9 2
F Byggverksamhet 112 0 0 62 58
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 536 0 0 271 191
H Transport och magasinering 387 0 0 169 33
I Hotell- och restaurangverksamhet 24 0 0 15 6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 55 1 0 38 7
K Finans- och försäkringsverksamhet 17 0 0 - 1) 0
L Fastighetsverksamhet 25 0 0 48 3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 86 4 0 62 14
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 137 4 0 61 32
O Offentlig förvaltning och försvar; Obligatorisk socialförsäkring 33 203 2 124 21
P Utbildning 29 14 4 26 4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 42 97 2 70 9
R Kultur, nöje och fritid 19 0 1 13 1
S Annan serviceverksamhet 8 0 5 11 4
X Näringsgrenen okänd 25 0 0 34 65
X-S Totalt 1 858 325 15 1 223 619
1) Inga observationer

Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2014, Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2014/rlea_2014_2015-04-30_tau_003_sv.html