Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken över finansieringsleasing innehåller uppgifter efter sektor, näringsgren och objekt gällan-de kreditinstituts och andra leasinggivares verksamhet inom finansieringsleasing.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/meta_sv.html