Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9 prosenttia loka-joulukuussa.

Rakennusyritysten liikevaihto oli 2005 loka-joulukuussa 9,0 prosenttia edellisvuotista suurempi. Joulukuun liikevaihto oli 5,1 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 2004.

Koko vuoden 2005 rakennusyritysten liikevaihto oli 8,8 prosenttia vuoden 2004 liikevaihtoa suurempi. Edellisvuonna vuoden 2005 liikevaihdon kasvu oli 7,3 prosenttia. Kasvuvauhti on pysynyt vahvana koko vuoden.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys on jatkunut tämän vuoden 2005 aikana. Marras-tammikuussa palkkasumman kasvu oli 8,3 prosenttia. Tammikuussa palkkasumma kasvoi 7,8 prosenttia.

Koko vuoden 2005 palkkasumma oli 6,8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Vuonna 2004 kasvu oli 5,9 prosenttia. Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisiä oli vuonna 2005 lähes 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8,2 prosenttia loka-joulukuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli loka-joulukuussa 8,2 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia. Joulukuun liikevaihto oli 2,9 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Koko vuoden 2005 liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia vuoden 2004 liikevaihtoon verrattuna. Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden vaihteessa kasvu kiihtyi laantuakseen taas syksyllä jonkin verran. Kasvun hidastuminen alkoi marraskuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 7,6 prosenttia marras-tammikuussa

Talonrakennusyritysten marras-tammikuussa maksama palkkasumma oli 7,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien, välillä hieman hidastuen. Tammikuun 2006 palkkasumma oli 6,9 prosenttia suurempi kuin tammikuusssa 2005.

Koko vuonna 2005 talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 6,3 prosenttia vuodesta 2004.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvaa edelleen reippaasti

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 11,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Joulukuun kasvua oli 11,9 prosenttia.

Koko vuoden 2005 liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Kasvun hidastuminen jatkui vuoden 2005 keväälle saakka, mutta kesästä lähtien kasvu on tasaisesti kiihtynyt.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi marras-tammikuussa 10,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammikuun 2006 palkkasumma oli 11,3 prosenttia edellisvuoden tammikuuta suurempi.

Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta 2004 lähtien. Koko vuoden 2005 palkkasumma oli 8,4 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2005 loka-joulukuussa 3,1 prosenttia edellisvuodesta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2,6 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 5,3 prosenttia. Joulukuussa rakennusyritysten myynnin määrän kasvu kääntyi laskuun ollen -0,8 prosenttia edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni -2,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten kasvoi 5,6 prosenttia edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 15.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2005, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9 prosenttia loka-joulukuussa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2005/12/rlv_2005_12_2006-03-15_kat_001.html