Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 12 prosenttia joulu-helmikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli joulu-helmikuussa 12 prosenttia edellisvuotista suurempi. Helmikuun 2006 liikevaihto oli 15,1 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 2005. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu on nopeutunut koko ajan viime vuoden keväästä lähtien joulukuun pientä notkahdusta lukuun ottamatta.

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 10,1 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto 19,1 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu kiihtynyt

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tämän vuoden aikana. Tammi-maaliskuussa palkkasumman kasvu oli 13,6 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Maaliskuun 2006 palkkasumman kasvu oli 20,5 prosenttia.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Tammi-maaliskuussa työllisiä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Ammattityövoimasta on useilla yrityksillä pulaa ja avoimia työpaikkoja on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna varsinkin talonrakennusalalla.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia joulu-helmikuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli joulu-helmikuussa 10,1 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 9 prosenttia. Helmikuun 2006 liikevaihto oli 13,8 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden 2005 alussa kasvu kiihtyi laantuakseen taas alkukeväästä jonkin verran. Toukokuusta lähtien kasvu jälleen nopeutui ollen loppusyksystä yli 10 prosentin luokkaa.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat reilut 10 prosenttia. Aloitettujen rakennusten joukossa oli muutamia erittäin suuria hankkeita.

Helmikuun 2006 liikevaihdon kasvu oli 13,8 prosenttia.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 14,2 prosenttia
tammi-maaliskuussa

Talonrakennusyritysten tammi-maaliskuussa maksama palkkasumma oli 14,2 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien.

Maaliskuun 2006 palkkasumma oli 22,3 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa 2005.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu nopeutui

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 19,1 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa 2006 kasvua oli 20,1 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu on tasaisesti kiihtynyt. Loppuvuodesta 2005 aloitettiin uusi suuri tierakennushanke, jonka vaikutus on merkittävä.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 11,6 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Maaliskuun 2006 palkkasumma oli 14,7 prosenttia edellisvuoden maaliskuuta suurempi.

Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta 2004 lähtien. Koko vuoden 2005 palkkasumma oli 8,4 prosenttia edellisvuotista suurempi. Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu on jatkunut myös tänä vuonna.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi joulu-helmikuussa 5,7 prosenttia edellisvuodesta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,4 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 12,2 prosenttia. Helmikuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 9 prosenttia. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 8,3 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 12,9 prosenttia. Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli joulu-helmikuussa reilut 5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 12.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. helmikuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 12 prosenttia joulu-helmikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2006/02/rlv_2006_02_2006-05-12_kat_001.html