Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 17 prosenttia tammi-maaliskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli tämän vuoden tammi-maaliskuussa 17 prosenttia edellisvuotista suurempi. Maaliskuun 2006 liikevaihto oli 20 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa 2005. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu on nopeutunut koko ajan viime vuoden keväästä lähtien joulukuun pientä notkahdusta lukuun ottamatta.

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 16 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto 21 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu helmi-huhtikuussa 8 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tämän vuoden aikana. Helmi-huhtikuussa palkkasumman kasvu oli 8 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuun 2006 palkkasumma oli 4 prosenttia pienempi kuin vuoden 2005 huhtikuussa. Tähän vaikuttivat tänä vuonna huhtikuulle osuneet 5 viikonloppua sekä Pääsiäinen.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisten määrän kasvu on nyt alkuvuonna kuitenkin hidastunut niin, että se tammi-huhtikuussa oli enää reilut 2 prosenttia verrattuna vuoden 2005 alkukuukausiin. Myös avointen työpaikkojen kasvu on huomattavasti hidastunut.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 16 prosenttia tammi-maaliskuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Maaliskuun 2006 liikevaihto oli 19 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden 2005 alussa kasvu kiihtyi laantuakseen taas alkukeväästä jonkin verran. Toukokuusta 2005 lähtien kasvu on nopeutunut vuodenvaihteen pientä notkahdusta lukuun ottamatta.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat reilut 13 prosenttia. Aloitettujen rakennusten joukossa oli muutamia erittäin suuria hankkeita.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 8 prosenttia helmi-huhtikuussa

Talonrakennusyritysten helmi-huhtikuussa maksama palkkasumma oli reilut 8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu jatkui aina tämän vuoden maaliskuuhun asti. Huhtikuun palkkasumma sen sijaan supistui edellisvuodesta lähes 5 prosenttia.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu nopeutui

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 21 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Maaliskuussa 2006 kasvua oli reilut 23 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu on tasaisesti kiihtynyt.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu hidastui

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa reilut 6 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina tämän vuoden maaliskuulle saakka. Huhtikuun 2006 palkkasumma oli samalla tasolla kuin vuoden 2005 huhtikuussa eli kasvu pysähtyi. Tämä johtunee kuitenkin edellä mainituista huhtikuun vähäisistä työpäivistä.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu on jatkunut myös tänä vuonna tosin jonkin verran hidastuen.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 11 prosenttia edellisvuodesta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi reilut 10 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten lähes 15 prosenttia. Maaliskuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 14 prosenttia. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 14 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 17 prosenttia. Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli tammi-maaliskuussa reilut 5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 13.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. maaliskuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 17 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/03/rlv_2006_03_2006-06-13_kat_001.html