Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi runsaat 19 prosenttia huhti-kesäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 toisella neljänneksellä 19,1 prosenttia vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Kesäkuussa 2007 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Vuoden 2007 tammi-toukokuussa kuukausittainen kasvu oli 20 prosentin luokkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia vuoden 2006 tammi-kesäkuuhun verrattuna.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
7-9/06 10-12/06 1-3/07 3-6/07
Koko rakentaminen 8,9 11,5 19,2 19,1
Talonrakentaminen 8,7 11,6 18,8 18,3
Maa- ja vesirakentaminen 9,5 11,6 20,8 21,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi touko-heinäkuussa 2007 yli 10 prosenttia

Kolmen kuukauden jaksolla toukokuusta heinäkuuhun 2007 rakennusyritysten palkkasumma kasvoi 10,4 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna. Heinäkuun 2007 palkkasumma oli 9,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 heinäkuussa. Vuonna 2007 palkkasumman kasvu oli heinäkuussa ensimmäisen kerran alle 10 prosenttia, tammi-kesäkuussa kuukausittainen kasvu oli 12 prosentin luokkaa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Huhti-kesäkuussa 2007 työllisten määrä kasvoi 5,3 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen kolmen kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Rakennusalalla oli avoimia työpaikkoja kesäkuussa 2007 liki lähes 25 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2006.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu huhti-kesäkuussa 18,3 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 huhti-kesäkuussa 18,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Kesäkuussa 2007 kasvu oli 11,1 prosenttia verrattuna vuoden 2006 maaliskuuhun.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa. Vuoden 2006 alkukuukausina kasvu oli keskimäärin 15 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille. Vuoden 2006 toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli 6,0 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 8,7 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 11,5 prosenttia. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen kasvu oli 18,8 prosenttia ja toisen neljänneksen 18,3 prosenttia vuoden 2006 vastaaviin neljänneksiin verraten.

Tammi-kesäkuussa 2007 rakennuslupia myönnettiin 30 miljoonalle kuutiometrille, mikä on noin neljänneksen enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta asuinrakennuksia. Rakennusluvan sai kaikkiaan 3 000 uutta asuntoa, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Vuoden 2007 tammi-kesäkuussa uudisrakennustöitä aloitettiin yhteensä lähes 24 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärät kasvoivat runsaan kolmanneksen edellisvuotisesta. Asuinrakennusten kuutiomäärä sen sijaan väheni vuotta aiemmasta. Kaikkiaan aloitettiin noin 16 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa vuosi sitten.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi yli 10 prosenttia touko-heinäkuussa 2007

Talonrakennusyritysten touko-heinäkuussa 2007 maksama palkkasumma oli 10,6 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Heinäkuun palkkasumma oli 9,7 prosenttia edellisvuoden heinäkuun palkkasummaa suurempi. Vuoden 2007 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä talonrakentamisen palkkasumman kuukausittainen kasvu on ollut runsaasta 10 runsaaseen 13 prosenttiin.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi touko-heinäkuussa 2007 5,5 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen vastaavaan kolmen kuukauden ajanjaksoon. Avoimia työpaikkoja talonrakentamisessa oli heinäkuussa 2007 22,2 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yli 21 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 huhti-kesäkuussa 21,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuoden 2007 alusta alan liikevaihdon kasvu on nopeutunut selvästi. Kesäkuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia 2006 kesäkuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 9,8 prosenttia
touko-heinäkuussa 2007

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 9,8 prosenttia vuoden 2007 touko-heinäkuussa vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Heinäkuussa 2007 alan palkkasumma kasvoi 8,0 prosenttia vuoden 2006 heinäkuuhun verraten.

Vuonna 2006 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 6,4 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden 2007 tammikuusta heinäkuuhun liikevaihdon kuukausittainen kasvu on vaihdellut 8,0 prosentista vajaaseen 17 prosenttiin.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi 5,2 prosenttia touko-heinäkuussa 2007. Heinäkuussa työllisiä oli 6,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2006 heinäkuussa. Avoimia työpaikkoja maa- ja vesirakennusalalla oli kesäkuussa 2007 12,5 prosenttia enemmän, kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vuoden 2007 toisella neljänneksellä 13,8 prosenttia vuoden 2006 toiseen neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 13,0 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 16,9 prosenttia.

Kesäkuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 6,7 prosenttia vuoden 2006 kesäkuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi kesäkuussa 6,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 8,8 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Rakennuskustannukset nousivat 6,4 prosenttia vuoden 2007 huhti-kesäkuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 12.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. kesäkuu 2007, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi runsaat 19 prosenttia huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2007/06/rlv_2007_06_2007-09-12_kat_001.html