Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2008

Tillväxten av omsättningen för byggföretag 15,8 procent under december-februari

Omsättningen inom byggföretagen ökade under december-februari med 15,8 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I februari ökade omsättningen med 27,6 procent jämfört med februari år 2007. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under december-februari ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 15,7 procent och anläggningsföretagens omsättning med 15,9 procent jämfört med motsvarande period år 2007.

Under december-februari ökade byggföretagens försäljningsvolym med 8,5 procent jämfört med december-februari året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 8,5 procent och anläggningsföretagens med 8,2 procent. I februari 2008 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 19,5 procent jämfört med februari år 2007. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i februari med 18,5 procent och anläggningsföretagens med 24,6 procent jämfört med februari år 2007.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 4,6 procent från februari år 2007 till februari år 2008.

Trender för byggföretagens omsättning

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats. Uppgifterna om de senaste sex månaderna har eventuellt ändrats något i och med revideringen av beräkningsmetoderna.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Soile Rönkkö (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2008/02/rlv_2008_02_2008-05-14_tie_001_sv.html