Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia tammi-maaliskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 14,9 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden 2008 tammikuun liikevaihdon 27,1 prosentin vuosikasvu hidastui 7,7 prosenttiin helmikuussa mutta kääntyi taas 25,2 prosentin kasvuun maaliskuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuonna 2007 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 18,2 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Vuotta aiemmin vastaava kasvuluku oli 10,5 prosenttia. Liikevaihdon kehitys on ollut tasaisen vahvaa, noin 20 prosentin kasvua vuoden 2007 kaikilla vuosineljänneksillä lukuun ottamatta kolmannen vuosineljänneksen pientä laskua edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
4-6/07 7-9/07 10-12/07 1-3/08
Koko rakentaminen 20,0 15,3 18,7 14,9
Talonrakentaminen 19,3 16,1 18,9 14,0
Maa- ja vesirakentaminen 22,1 13,3 17,9 18,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 2008 yli 15 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on ollut vuonna 2007 pääosin saman suuntaista alan liikevaihdon kasvun kanssa, joskin maltillisempaa, noin 10 prosentin luokkaa. Vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä palkkasumman kasvu nopeutui lähes 13 prosenttiin ja vuoden 2008 helmi-huhtikuussa se ylsi jo 15,2 prosentin kasvuun edellisen vuoden helmi-huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuun 2008 palkkasumma oli 18,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 huhtikuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen sekä yleinen ansiotason nousu. Helmi-huhtikuussa 2008 työllisten määrä kasvoi 8,8 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2008 helmi-huhtikuun aikana lähes 28 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu tammi-maaliskuussa 14 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 tammi-maaliskuussa 14,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Maaliskuussa 2008 kasvu oli 5,6 prosenttia verrattuna vuoden 2007 maaliskuuhun.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kehitys on ollut voimakasta vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 kaikkien vuosineljännesten kasvu oli keskimäärin 18 prosentin luokkaa. Vuonna 2007 talonrakennusyritysten liikevaihto kasvo yhteensä 18,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2006 vastaava luku oli 10,1 prosenttia.

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin 10 miljoonalle kuutiometrille, mikä on noin 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007 vastaavana aikana.

Vuoden 2008 tammi-maaliskuussa uudisrakennustöitä käynnistettiin yhteensä 7,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on vajaan viidenneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten samoin kuin teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärät vähenivät neljänneksen edellisvuotisesta. Myös asuinrakentaminen väheni vuotta aiemmasta. Kaikkiaan aloitettiin noin 4 900 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa.

 

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi yli 15 prosenttia helmi-huhtikuussa 2008

Talonrakennusyritysten helmi-huhtikuussa 2008 maksama palkkasumma oli 15,3 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Huhtikuun palkkasumma oli 18,0 prosenttia edellisvuoden huhtikuun palkkasummaa suurempi. Vuoden 2008 alussa talonrakentamisen palkkasumman kasvu on jonkin verran nopeutunut.

Talonrakennusalan työllisten määrä kasvoi vuoden 2008 helmi-huhtikuussa 7,9 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Avoimia työpaikkoja talonrakentamisessa oli vuoden 2008 huhtikuussa 29 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa yli 18 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 tammi-maaliskuussa 18,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Toimialan liikevaihdon kasvu on ollut voimakasta vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 17,9 prosenttia vuonna 2007 kun vuonna 2006 vastaava luku oli 11,8 prosenttia. Myös vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana on alan liikevaihdon kehitys ollut suotuisaa. Maaliskuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 15,5 vuoden 2007 maaliskuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 14,6 prosenttia helmi-huhtikuussa 2008

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 14,6 prosenttia vuoden 2008 helmi-huhtikuussa vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Huhtikuussa 2008 kasvua oli 17,4 prosenttia vuoden 2007 huhtikuuhun nähden.

Vuonna 2007 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 10,1 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Vastaava vertailuluku vuonna 2006 oli 6,4 prosenttia. Tammikuusta 2008 lähtien maa- ja vesirakentamisen palkkasumman kehitys on jatkanut hyvää kasvua.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi 3,8 prosenttia helmi-huhtikuussa 2008. Huhtikuussa työllisiä oli 1,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2007 huhtikuussa. Avoimia työpaikkoja maa- ja vesirakennusalalla oli huhtikuussa 2008 lähes 15 prosenttia enemmän, kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 7,5 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 7,0 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 10,2 prosenttia.

Huhtikuussa 2008 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 0,7 prosenttia vuoden 2007 huhtikuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä laski huhtikuussa 0,6 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 7,3 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Rakennuskustannukset nousivat 4,7 prosenttia vuoden 2008 tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 13.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. maaliskuu 2008, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2008/03/rlv_2008_03_2008-06-13_kat_001.html