Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, augusti

Publicerad: 13.6.2008

Tillväxten av omsättningen för byggföretag 14,9 procent under januari-mars

Omsättningen inom byggföretagen ökade under januari-mars med 14,9 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I mars ökade omsättningen med 7,7 procent jämfört med mars år 2007. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under januari-mars ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 14,0 procent och anläggningsföretagens omsättning med 18,4 procent jämfört med motsvarande period år 2007.

Under januari-mars ökade byggföretagens försäljningsvolym med 7,5 procent jämfört med januari-mars året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 7,0 procent och anläggningsföretagens med 10,1 procent. I mars 2008 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 0,7 procent jämfört med mars år 2007. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym minskade i februari med 0,6 procent och anläggningsföretagens försäljningsvolym ökade med 7,3 procent. jämfört med mars år 2007.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 5,4 procent från mars år 2007 till mars år 2008.

Trender för byggföretagens omsättning

 

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats. Uppgifterna om de senaste sex månaderna har eventuellt ändrats något i och med revideringen av beräkningsmetoderna.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Soile Rönkkö (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2008/03/rlv_2008_03_2008-06-13_tie_001_sv.html