Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 17 prosenttia huhti-kesäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 toisella neljänneksellä 17,2 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden 2008 huhtikuun liikevaihdon 27,4 prosentin vuosikasvu hidastui 12,5 prosenttiin toukokuussa ja kesäkuussa kasvua oli 13,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuonna 2007 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 18,1 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Vuotta aiemmin vastaava kasvuluku oli 10,5 prosenttia. Liikevaihdon kehitys on ollut tasaisen vahvaa, noin 20 prosentin kasvua vuoden 2007 kaikilla vuosineljänneksillä lukuun ottamatta kolmannen vuosineljänneksen pientä laskua edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
7-9/07 10-12/07 1-3/08 4-6/08
Koko rakentaminen 15,3 18,6 13,5 17,2
Talonrakentaminen 16,1 18,8 12,7 17,0
Maa- ja vesirakentaminen 13,3 17,9 16,6 17,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi touko-heinäkuussa 2008 yli 13 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on ollut vuonna 2007 pääosin saman suuntaista alan liikevaihdon kasvun kanssa, joskin maltillisempaa, noin 10 prosentin luokkaa. Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä palkkasumman kasvu oli yli 12 prosenttia ja saman vuoden touko-heinäkuussa se oli 13,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Heinäkuun 2008 palkkasumma oli 16,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 heinäkuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen sekä yleinen ansiotason nousu. Touko-heinäkuussa 2008 työllisten määrä kasvoi 5,8 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2008 touko-heinäkuun aikana lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu huhti-kesäkuussa 17 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 huhti-kesäkuussa 17,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Kesäkuussa 2008 kasvua oli 12,6 prosenttia verrattuna vuoden 2007 kesäkuuhun.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kehitys on ollut voimakasta vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 kaikkien vuosineljännesten kasvu oli keskimäärin 18 prosentin luokkaa. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu ensimmäisellä puolivuotiskaudella vuonna 2008 oli 15 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa 2008 rakennusluvan sai runsaat 15 000 uutta asuntoa, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Koko uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia yhteensä 26,4 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 12 prosenttia edellisvuotista vähemmän.

Vuoden 2008 tammi-kesäkuussa uudisrakennustöitä käynnistettiin yhteensä 26 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on runsaat 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärät vähenivät neljänneksen edellisvuodesta. Myös asuinrakentaminen väheni vuotta aiemmasta. Julkisten palvelurakennusten kuutiomäärät kasvoivat 23 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

 

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi yli 13 prosenttia touko-heinäkuussa 2008

Talonrakennusyritysten touko-heinäkuussa 2008 maksama palkkasumma oli 13,2 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Heinäkuun palkkasumma oli 18,0 prosenttia edellisvuoden heinäkuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusalan työllisten määrä kasvoi vuoden 2008 touko-heinäkuussa 5,8 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Avoimia työpaikkoja talonrakentamisessa oli vuoden 2008 heinäkuussa 47 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yli 17 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 huhti-kesäkuussa 17,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Toimialan liikevaihdon kasvu on ollut voimakasta vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 17,9 prosenttia vuonna 2007 kun vuonna 2006 vastaava luku oli 11,8 prosenttia. Myös vuoden 2008 ensimmäisten neljännesten aikana on alan liikevaihdon kehitys ollut suotuisaa. Kesäkuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 17,2 vuoden 2007 kesäkuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 13,3 prosenttia touko-heinäkuussa 2008

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 13,3 prosenttia vuoden 2008 touko-heinäkuussa vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Heinäkuussa 2008 kasvua oli 12,4 prosenttia.

Vuonna 2007 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 10,1 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Tammikuusta 2008 lähtien maa- ja vesirakentamisen palkkasumman kehitys on jatkanut kasvua.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi 11,7 prosenttia touko-heinäkuussa 2008. Heinäkuussa työllisiä oli 18,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2007 heinäkuussa. Avoimia työpaikkoja maa- ja vesirakennusalalla oli heinäkuussa 2008 lähes 36 prosenttia vähemmän, kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vuoden 2008 toisella neljänneksellä 10,6 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 11,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 8,4 prosenttia.

Kesäkuussa 2008 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 7,4 prosenttia vuoden 2007 kesäkuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoivat kesäkuussa 7,5 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä 7,1 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Rakennuskustannukset nousivat 4,4 prosenttia vuoden 2008 kesäkuussa vuoden takaisesta.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 12.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. kesäkuu 2008, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 17 prosenttia huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2008/06/rlv_2008_06_2008-09-12_kat_001.html