Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu

Publicerad: 12.12.2008

Byggföretagens omsättning ökade över 17 procent under juli-september

Omsättningen inom byggföretagen ökade under juli-september med 17,3 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I september år 2008 ökade byggföretagens omsättning med 17,8 procent jämfört med augusti år 2007. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under juli-september ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 17,9 procent och anläggningsföretagens omsättning med 15,9 procent jämfört med motsvarande period år 2007.

Under juli-september ökade byggföretagens försäljningsvolym med 11,4 procent jämfört med juli-september året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 13,1 procent och anläggningsföretagens med 5,9 procent. I september 2008 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 11,5 procent jämfört med september år 2007. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i september med 11,4 procent och anläggningsföretagens med 12,2 procent jämfört med september år 2007.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 3,5 procent från september år 2007 till september år 2008.

Trender för byggföretagens omsättning

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i omsättningsindexet för byggverksamhet.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, september 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [e-publikation].
ISSN=1798-5919. syyskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2008/09/rlv_2008_09_2008-12-12_tie_001_sv.html