Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, lokakuu

Publicerad: 15.4.2009

Byggföretagens omsättning minskade med nästan 3 procent under november-januari

Omsättningen inom byggföretagen minskade under november-januari med 2,7 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I januari 2009 minskade byggföretagens omsättning med 12,5 procent jämfört med året innan. Enligt den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008) minskade omsättningen inom husbyggnadsföretag med rentav 20,2 procent i januari och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 9 procent. När det gäller anläggningsföretag fortsatte omsättningen att öka i januari och var 9,2 procent större än under motsvarande tidpunkt året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Under november-januari minskade byggföretagens försäljningsvolym med 6,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period minskade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 13,9 procent och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 2,6 procent. Anläggningsföretagens försäljningsvolym ökade under november-januari med 6,6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

I januari 2009 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 15,4 procent jämfört med januari år 2008. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym minskade i januari med rentav 23,1 procent och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 12,3 procent. Anläggningsföretagens försäljningsvolym ökade med 7,4 procent jämfört med januari år 2008.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Från januari 2008 till januari 2009 steg husbyggnadskostnaderna med 1,5 procent och kostnaderna inom anläggningsbranschen med 1,6 procent.

Årsförändringar i byggföretagens omsättning (%), augusti 2008-januari 2009 (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i omsättningsindexet för byggverksamhet.

 

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, januari 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [e-publikation].
ISSN=1798-5919. tammikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/01/rlv_2009_01_2009-04-15_tie_001_sv.html