Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, augusti

Publicerad: 15.5.2009

Byggföretagens omsättning minskade med nästan 7 procent under december-februari

Omsättningen inom byggföretagen minskade under december-februari med 6,9 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I februari 2009 minskade byggföretagens omsättning med 16,8 procent jämfört med året innan. Enligt den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008) minskade omsättningen inom husbyggnadsföretag med rentav 25,4 procent i februari, inom anläggningsarbeten med 6,3 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 9,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Under december-februari minskade byggföretagens försäljningsvolym med 9,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period minskade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 19,7 procent och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 4,3 procent. Anläggningsföretagens försäljningsvolym ökade under december-februari med 5,6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

I februari 2009 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 18,2 procent jämfört med februari år 2008. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym minskade i februari med rentav 27,8 procent, anläggningsföretagens försäljningsvolym med 6,7 procent och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 12,9 procent jämfört med februari år 2008.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Från februari 2008 till februari 2009 steg husbyggnadskostnaderna med 0,7 procent och kostnaderna inom anläggningsbranschen med 0,4 procent.

Årsförändringar i byggföretagens omsättning (%), september 2008-februari 2009 (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i omsättningsindexet för byggverksamhet.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, februari 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/02/rlv_2009_02_2009-05-15_tie_001_sv.html