Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2009

Byggföretagens omsättning minskade med nästan 12 procent under januari-mars

Omsättningen inom byggföretagen minskade under januari-mars med 11,9 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I mars 2009 minskade byggföretagens omsättning med 5,3 procent jämfört med året innan. Enligt den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008) minskade omsättningen inom husbyggnadsföretag med 9,7 procent i mars, inom anläggningsarbeten med 1,1 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 1,6 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Under januari-mars minskade byggföretagens försäljningsvolym med 13,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period minskade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 21,5 procent och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 10,2 procent. Anläggningsföretagens försäljningsvolym minskade under januari-mars med 1,7 procent jämfört med motsvarande period året innan.

I mars 2009 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 7,2 procent jämfört med mars år 2008. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym minskade i mars med 12,4 procent, anläggningsföretagens med 1,5 procent och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 4,4 procent jämfört med mars år 2008.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Husbyggnadskostnaderna var i mars 2009 på samma nivå som i mars 2008 medan kostnaderna inom anläggningsbranschen ökade med 0,4 procent jämfört med motsvarande tidpunkt år 2008.

Årsförändringar i byggföretagens omsättning (%), oktober 2008-mars 2009 (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i omsättningsindexet för byggverksamhet.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, mars 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/03/rlv_2009_03_2009-06-15_tie_001_sv.html