Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, november

Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, april

2012
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik