Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren 2011 2012
11 12 01 02 03
F Byggverksamhet 1:a offentliggörandet, % 10,5 12,7 18,3 15,7 6,5
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 9,4 12,1 18,0 13,5 4,4
Revidering, procentenhet -1,1 -0,6 -0,3 -2,2 -2,1
41 Byggande av hus 1:a offentliggörandet, % 8,9 11,8 20,0 14,9 5,9
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 8,3 10,9 21,9 12,4 3,7
Revidering, procentenhet -0,6 -0,9 1,9 -2,5 -2,2
42 Anläggningsarbeten 1:a offentliggörandet, % 9,5 9,7 21,2 19,1 7,5
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 9,2 9,2 18,4 17,6 6,7
Revidering, procentenhet -0,3 -0,5 -2,8 -1,5 -0,8
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 1:a offentliggörandet, % 12,3 14,4 16,1 15,7 6,9
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 10,6 14,1 14,0 13,8 4,6
Revidering, procentenhet -1,7 -0,3 -2,1 -1,9 -2,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2009 0,2 1,5
2010 -1,7 1,7
41 Byggande av hus 2009 0,9 1,8
2010 -1,6 1,6
42 Anläggningsarbeten 2009 -0,3 1,4
2010 -0,4 1,0
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2009 -0,4 1,8
2010 -2,3 2,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/04/rlv_2012_04_2012-07-13_rev_001_sv.html