Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren / referensperiod 1) Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-11-14)
F Byggverksamhet 03/2013 -8,1 -9,8 -1,7
04/2013 4,6 2,7 -1,9
05/2013 -2,5 -3,8 -1,3
06/2013 -4,3 -4,7 -0,4
07/2013 7,7 7,1 -0,6
41 Byggande av hus 03/2013 -9,0 -10,8 -1,8
04/2013 1,3 0,0 -1,3
05/2013 -6,8 -8,0 -1,2
06/2013 -5,3 -6,4 -1,1
07/2013 4,8 4,0 -0,8
42 Anläggningsarbeten 03/2013 -6,1 -6,9 -0,8
04/2013 0,6 0,6 0,0
05/2013 2,7 2,1 -0,6
06/2013 -4,7 -4,2 0,5
07/2013 11,6 11,7 0,1
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 03/2013 -7,6 -9,4 -1,8
04/2013 8,9 5,8 -3,1
05/2013 0,3 -1,2 -1,5
06/2013 -3,2 -3,3 -0,1
07/2013 8,9 8,2 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År medelvärde 1) absolut värde 2)
F Byggverksamhet 2010 -1,7 1,7
2011 -1,5 1,5
2012 -1,3 1,3
41 Byggande av hus 2010 -1,6 1,6
2011 -1,9 1,9
2012 -1,0 1,5
42 Anläggningsarbeten 2010 -0,4 1,0
2011 0,3 2,3
2012 -0,7 1,2
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2010 -2,3 2,3
2011 -1,7 1,7
2012 -1,8 1,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2013/08/rlv_2013_08_2013-11-14_rev_001_sv.html