Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september

Publicerad: 13.5.2014

Byggföretagens omsättning minskade under december-februari med 1,1 procent jämfört med ett år tidigare

Byggföretagens omsättning minskade under december–februari med 1,1 procent från motsvarande period ett år tidigare. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 2,0 procent och omsättningen inom husbyggandet med 1,2 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade med 3,1 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym minskade under december–februari med 1,5 procent jämfört med ett år tidigare. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 2,3 procent och försäljningsvolymen inom husbyggande med 1,5 procent. Försäljningsvolymen inom anläggningsarbeten ökade med 2,2 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Omsättningsindexet för byggverksamhet ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom omsättningsindexen för byggverksamhet i maj 2014.

Mera information revideringen av produktionen och om statistikgrenarna som revideringen gäller.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2014/02/rlv_2014_02_2014-05-13_tie_001_sv.html