Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakentamisen liikevaihto kasvoi lähes 9 prosenttia vuonna 2016

Rakentamisen liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia vuonna 2016. Kasvu oli voimakkainta sitten vuoden 2011, jolloin liikevaihto kasvoi 11,7 prosenttia. Rakentamisen alatoimialoilla liikevaihto kasvoi eniten talonrakentamisessa, jossa kasvua kertyi 10,7 prosenttia. Erikoistuneessa rakennustoiminnassa liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisessa 4,9 prosenttia. Maa- ja vesirakentaminen oli rakentamisen alatoimialoista ainoa, jossa kasvu on hidastunut vuodesta 2015.

Kuvio 1. Vuosimuutosprosentit rakentamisen toimialoilla

Kuvio 1. Vuosimuutosprosentit rakentamisen toimialoilla

Talonrakentaminen kasvoi eniten

Rakentamisen kaikki alatoimialat kasvoivat vuonna 2016. Kasvua kertyi kaikilla alatoimialoilla jokaisella vuosineljänneksellä verrattuna vuodentakaiseen. Eniten kasvoi talonrakentaminen, melko tasaisesti jokaisella vuosineljänneksellä. Maa- ja vesirakentaminen kasvoi myös jokaisella vuosineljänneksellä, mutta ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä kasvu oli vähäisempää. Erikoistuneessa rakennustoiminnassa liikevaihdon kasvu oli myös melko tasaista kaikilla vuosineljänneksillä, mutta kovinta liikevaihdon kasvu oli toisella vuosineljänneksellä, kun kasvua kertyi 11 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen.

Kuvio 2. Vuosimuutosprosentit neljänneksittäin rakentamisen toimialoilla vuonna 2016

Kuvio 2. Vuosimuutosprosentit neljänneksittäin rakentamisen toimialoilla vuonna 2016

Talonrakentaminen on rakentamisen alatoimialoista suurin liikevaihdolla mitattuna. Sen osuus koko rakentamisen liikevaihdosta on 45 prosenttia. Lähes yhtä suuri on erikoistunut rakennustoiminta, jonka liikevaihto kattaa 40 prosenttia koko rakentamisen liikevaihdosta. Rakentamisen alatoimialoista pienin on maa- ja vesirakentaminen. Sen osuus koko rakentamisen liikevaihdosta on 15 prosenttia.

Kuvio 3. Toimialojen liikevaihtojen osuudet koko rakentamisen liikevaihdosta vuonna 2015

Kuvio 3. Toimialojen liikevaihtojen osuudet koko rakentamisen liikevaihdosta vuonna 2015

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vuonna 2016

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 6,2 prosenttia vuonna 2016, kun samaan aikaan rakentamisen liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia. Rakentamisen myynnin määrän kehitys oli vuonna 2016 lähes samanlaista kuin vuonna 2015, jolloin kasvua oli 6,3 prosenttia. Vuosien 2010–2016 aikana rakentamisen myynnin määrä on laskenut vain vuosina 2012 ja 2013. Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vuonna 2016 kaikilla rakentamisen alatoimialoilla verrattuna vuoteen 2015. Talonrakentamisessa kasvua kertyi 7,9 prosenttia, maa- ja vesirakentamisessa 6,3 prosenttia sekä erikoistuneessa rakennustoiminnassa 5,1 prosenttia.

Kuvio 4. Liikevaihtoindeksin ja määräindeksin vuosimuutosprosentit

Kuvio 4. Liikevaihtoindeksin ja määräindeksin vuosimuutosprosentit

Liikevaihto kasvussa kaikenkokoisissa rakennusyrityksissä vuonna 2016

Kaikenkokoiset rakennusyritykset kasvattivat liikevaihtoaan vuoden 2016 aikana kaikilla vuosineljänneksillä. Toisella vuosineljänneksellä eniten kasvoivat pienet, alle 10 henkilöä työllistävät ja suuret, vähintään 250 henkilöä työllistävät, rakennusyritykset. Näiden yritysten kasvu oli toisella vuosineljänneksellä lähes 14 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Heikointa kasvu oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10–49 henkilöä työllistävissä rakennusyrityksissä, kun kasvua kertyi ainoastaan 0,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kuvio 5. Rakennusyritysten liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan vuonna 2016

Kuvio 5. Rakennusyritysten liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan vuonna 2016

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2016, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2016, Rakentamisen liikevaihto kasvoi lähes 9 prosenttia vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2016/12/rlv_2016_12_2017-03-13_kat_001_fi.html