Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, oktober

Publicerad: 12.5.2017

Byggföretagens omsättning ökade nästan 13 procent under december-februari

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 12,8 procent under december-februari. Ökningen var 7,8 procent under motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen ökade med 9,4 procent under december-februari.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar tillsvidare inte uppgifterna om omsättningsindexen

I Statistikcentralens omsättningsindex har man utrett inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. På basis av utredningarna har man tillsvidare inte konstaterat att ändringarna med tanke på statistikproduktionen skulle ha en betydande inverkan på företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen .


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2017/02/rlv_2017_02_2017-05-12_tie_001_sv.html