Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i omsättningsindexet för byggverksamhet i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i april 2009 i omsättningsindexet för byggverksamhet och volymindexet för byggverksamhet gällande uppgifterna för januari 2009. Samtidigt ändras uppgifterna i statistiken i databastjänsterna och samlingspublikationerna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga. Basåret för statistiken byts ut i samband med näringsgrensrevideringen, det nya basåret är 2005.

Ändringarna i näringsgrenarna inom byggverksamhet vid övergången till TOL 2008

Huvudgruppen för byggverksamheten ändras inte i den nya näringsgrensindelningen, men det finns nu tre näringsgrensgrupper istället för tidigare två.

Näringsgrenar inom byggverksamhet som publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

F Byggverksamhet = 45

Byggande av hus = 45211, 45220, 45250, 453, 454, 455

Anläggningsarbeten =451, 45219, 45230, 45240.

Näringsgrenar som publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

F Byggverksamhet totalt

41 Byggande av hus

42 Anläggningsarbeten

43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Innehållet i huvudgruppen (F) inom byggverksamhet enligt TOL 2008 förändras inte nämnvärt jämfört med motsvarande innehåll enligt TOL 2002. Antalet serier inom byggverksamheten ökar dock med en näringsgrensgrupp.

Den mest betydande ändringen inom huvudgruppen är bildandet av den nya gruppen "Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet". Till den nya gruppen överförs Bygginstallationer och slutbehandling av byggnader enligt TOL 2002. Det innebär att gruppen Byggande av hus enligt TOL 2008 är innehållsmässigt mindre än motsvarande grupp enligt TOL 2002. Gruppen Anläggningsarbeten är nästan oförändrad.

En tilläggsgrupp inom byggverksamhet enligt TOL 2008 som inte tidigare ingick i näringsgrenen är exploatering av egna fastigheter som överförs från fastighetsverksamhet. Den överförs både till gruppen Byggande av hus och till Anläggningsarbeten.

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar på omsättningsindexet för byggverksamhet

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för byggverksamhet enligt TOL 2008 finns påingångssidan till statistiken. Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 1995 publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen.

Inverkan av revideringen på näringsgrenarna inom byggverksamhet tas också upp i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2008-09-26_uut_001_sv.html