Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2014, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Työllinen Työtön Koululainen, opiskelija Eläkeläinen Muut työvoiman ulkopuolella olevat
1 Kaikki rikokset epäillyt 240 627 61 860 56 472 45 219 21 363 55 713
% 100,1 25,7 23,5 18,8 8,9 23,2
Omaisuusrikokset epäillyt 95 969 16 240 24 920 18 208 9 540 27 061
% 100,0 16,9 26,0 19,0 9,9 28,2
Varkausrikokset epäillyt 50 657 5 061 13 730 9 613 6 145 16 108
% 100,0 10,0 27,1 19,0 12,1 31,8
Ryöstörikokset epäillyt 1 451 135 344 468 73 431
% 100,0 9,3 23,7 32,3 5,0 29,7
Vahingonteot epäillyt 9 724 1 957 2 188 2 997 691 1 891
% 99,9 20,1 22,5 30,8 7,1 19,4
Kavallusrikokset epäillyt 1 595 863 226 144 128 234
% 100,0 54,1 14,2 9,0 8,0 14,7
Petokset epäillyt 17 585 4 075 5 033 2 688 1 185 4 604
% 100,0 23,2 28,6 15,3 6,7 26,2
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 435 290 363 152 164 466
% 100,0 20,2 25,3 10,6 11,4 32,5
Verorikokset epäillyt 1 281 566 213 55 203 244
% 99,9 44,2 16,6 4,3 15,8 19,0
Väärennysrikokset epäillyt 2 730 488 711 498 239 794
% 100,0 17,9 26,0 18,2 8,8 29,1
Velallisen epärehellisyys epäillyt 636 390 60 15 61 110
% 100,0 61,3 9,4 2,4 9,6 17,3
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 27 980 10 270 6 174 5 064 2 150 4 322
% 100,0 36,7 22,1 18,1 7,7 15,4
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 98 16 31 12 12 27
% 99,9 16,3 31,6 12,2 12,2 27,6
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 25 932 9 425 5 879 4 668 1 880 4 080
% 99,9 36,3 22,7 18,0 7,2 15,7
Seksuaalirikokset epäillyt 2 143 775 343 392 197 436
% 100,0 36,2 16,0 18,3 9,2 20,3
Rattijuopumukset epäillyt 16 660 5 814 3 740 2 194 1 752 3 160
% 100,0 34,9 22,4 13,2 10,5 19,0
Huumausainerikokset epäillyt 19 763 3 667 5 656 4 472 794 5 174
% 100,0 18,6 28,6 22,6 4,0 26,2
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 391 750 254 017 28 025 44 661 43 604 21 443
% 100,0 64,8 7,2 11,4 11,1 5,5
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 535 282 2 339 904 281 408 410 856 1 313 087 190 027
% 100,1 51,6 6,2 9,1 29,0 4,2
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 31.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2014, Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2014, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2014/13/rpk_2014_13_2015-03-31_tau_006_fi.html