Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2014, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste/tutkijakoulutus
1 Kaikki rikokset epäillyt 240 627 147 740 76 786 6 999 5 278 3 824
% 100,0 61,4 31,9 2,9 2,2 1,6
Omaisuusrikokset epäillyt 95 969 65 435 26 002 2 291 1 318 923
% 100,1 68,2 27,1 2,4 1,4 1,0
Varkausrikokset epäillyt 50 657 36 415 12 647 813 418 364
% 100,0 71,9 25,0 1,6 0,8 0,7
Ryöstörikokset epäillyt 1 451 1 201 242 5 3 -
% 100,0 82,8 16,7 0,3 0,2 -
Vahingonteot epäillyt 9 724 6 410 2 914 191 124 85
% 100,1 65,9 30,0 2,0 1,3 0,9
Kavallusrikokset epäillyt 1 595 742 562 154 100 37
% 100,0 46,5 35,2 9,7 6,3 2,3
Petokset epäillyt 17 585 11 682 4 887 566 281 169
% 100,0 66,4 27,8 3,2 1,6 1,0
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 435 1 030 358 32 11 4
% 100,0 71,8 24,9 2,2 0,8 0,3
Verorikokset epäillyt 1 281 610 509 62 51 49
% 99,9 47,6 39,7 4,8 4,0 3,8
Väärennysrikokset epäillyt 2 730 1 710 833 78 76 33
% 100,0 62,6 30,5 2,9 2,8 1,2
Velallisen epärehellisyys epäillyt 636 238 265 70 32 31
% 100,0 37,4 41,7 11,0 5,0 4,9
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 27 980 14 585 11 009 972 819 595
% 99,9 52,1 39,3 3,5 2,9 2,1
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 98 54 41 2 1 -
% 99,9 55,1 41,8 2,0 1,0 -
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 25 932 13 627 10 242 852 717 494
% 100,0 52,5 39,5 3,3 2,8 1,9
Seksuaalirikokset epäillyt 2 143 1 019 945 58 59 62
% 100,1 47,6 44,1 2,7 2,8 2,9
Rattijuopumukset epäillyt 16 660 8 447 6 556 778 509 370
% 100,1 50,7 39,4 4,7 3,1 2,2
Huumausainerikokset epäillyt 19 763 12 757 6 518 179 217 92
% 100,0 64,5 33,0 0,9 1,1 0,5
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 391 750 107 740 170 863 37 373 39 333 36 441
% 99,9 27,5 43,6 9,5 10,0 9,3
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 535 282 1 379 026 1 825 509 460 940 449 760 420 047
% 100,1 30,4 40,3 10,2 9,9 9,3
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 31.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2014, Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2014, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2014/13/rpk_2014_13_2015-03-31_tau_007_fi.html