Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2014

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 99 473 1,8 78 216 2,9 21 257 0,8
0 - 14 4 780 0,5 3 549 0,8 1 231 0,3
15 - 17 8 479 4,7 6 268 6,8 2 211 2,5
18 - 20 9 408 4,7 7 392 7,3 2 016 2,1
21 - 24 11 148 4,1 8 980 6,4 2 168 1,6
25 - 29 11 827 3,5 9 487 5,4 2 340 1,4
30 - 39 19 600 2,8 15 622 4,4 3 978 1,2
40 - 49 15 611 2,3 12 176 3,5 3 435 1,0
yli 50 18 620 0,9 14 742 1,5 3 878 0,3
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 87 065 1,7 68 327 2,7 18 738 0,7
0 - 14 4 223 0,5 3 137 0,7 1 086 0,3
15 - 17 7 852 4,6 5 789 6,6 2 063 2,4
18 - 20 8 500 4,5 6 665 6,9 1 835 2,0
21 - 24 9 729 3,8 7 773 5,9 1 956 1,6
25 - 29 9 707 3,2 7 717 4,9 1 990 1,3
30 - 39 16 300 2,6 12 966 4,1 3 334 1,1
40 - 49 13 489 2,1 10 493 3,3 2 996 1,0
yli 50 17 265 0,8 13 787 1,4 3 478 0,3
Suomessa syntynyt suomalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 85 225 1,7 66 962 2,7 18 263 0,7
0 - 14 4 132 0,5 3 069 0,7 1 063 0,3
15 - 17 7 723 4,5 5 689 6,5 2 034 2,4
18 - 20 8 350 4,5 6 547 6,9 1 803 2,0
21 - 24 9 501 3,8 7 611 5,9 1 890 1,5
25 - 29 9 400 3,1 7 499 4,9 1 901 1,3
30 - 39 15 707 2,6 12 534 4,0 3 173 1,1
40 - 49 13 198 2,1 10 264 3,2 2 934 1,0
yli 50 17 214 0,8 13 749 1,4 3 465 0,3
Ulkomailla syntynyt suomalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 1 840 3,8 1 365 5,5 475 2,0
0 - 14 91 0,9 68 1,4 23 0,5
15 - 17 129 6,8 100 10,1 29 3,2
18 - 20 150 8,2 118 12,8 32 3,5
21 - 24 228 7,9 162 11,0 66 4,6
25 - 29 307 6,7 218 9,1 89 4,1
30 - 39 593 4,4 432 6,2 161 2,5
40 - 49 291 3,1 229 4,8 62 1,4
yli 50 51 1,3 38 1,8 13 0,7
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 10 269 3,4 7 933 5,2 2 336 1,6
0 - 14 545 1,0 403 1,4 142 0,5
15 - 17 609 6,7 467 10,0 142 3,2
18 - 20 809 7,9 644 12,3 165 3,3
21 - 24 1 138 6,2 952 10,0 186 2,1
25 - 29 1 666 4,8 1 349 7,4 317 1,9
30 - 39 2 660 4,0 2 052 5,8 608 1,9
40 - 49 1 742 3,6 1 329 5,3 413 1,7
yli 50 1 100 1,9 737 2,8 363 1,2
Suomessa syntynyt ulkomaalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 769 1,7 611 2,6 158 0,7
0 - 14 245 0,7 188 1,0 57 0,3
15 - 17 213 6,5 165 9,8 48 3,0
18 - 20 189 7,8 163 12,9 26 2,2
21 - 24 64 7,0 52 10,8 12 2,8
25 - 29 13 5,2 .. .. .. ..
30 - 39 .. .. .. .. .. ..
40 - 49 .. .. .. .. .. ..
yli 50 29 1,1 19 1,3 10 0,8
Ulkomailla syntynyt ulkomaalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 9 500 3,7 7 322 5,6 2 178 1,7
0 - 14 300 1,5 215 2,1 85 0,9
15 - 17 396 6,8 302 10,1 94 3,4
18 - 20 620 7,9 481 12,1 139 3,6
21 - 24 1 074 6,1 900 10,0 174 2,0
25 - 29 1 653 4,8 1 340 7,4 313 1,9
30 - 39 2 651 4,0 2 043 5,8 608 1,9
40 - 49 1 735 3,6 1 323 5,3 412 1,7
yli 50 1 071 1,9 718 2,8 353 1,2
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 2 139 .. 1 956 .. 183 ..
0 - 14 12 .. .. .. .. ..
15 - 17 18 .. 12 .. .. ..
18 - 20 99 .. 83 .. 16 ..
21 - 24 281 .. 255 .. 26 ..
25 - 29 454 .. 421 .. 33 ..
30 - 39 640 .. 604 .. 36 ..
40 - 49 380 .. 354 .. 26 ..
yli 50 255 .. 218 .. 37 ..

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 31.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2014, Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2014/13/rpk_2014_13_2015-03-31_tau_008_fi.html