Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan 2015, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut, tuntematon
1 Kaikki rikokset epäillyt 241 071 10 814 6 826 16 800 32 812 37 770 24 617 111 432
% 100,0 4,5 2,8 7,0 13,6 15,7 10,2 46,2
Omaisuusrikokset epäillyt 96 712 2 986 1 447 5 552 8 601 15 124 11 179 51 823
% 100,0 3,1 1,5 5,7 8,9 15,6 11,6 53,6
Varkausrikokset epäillyt 48 127 545 493 1 971 2 997 7 411 6 448 28 262
% 99,9 1,1 1,0 4,1 6,2 15,4 13,4 58,7
Ryöstörikokset epäillyt 1 463 13 9 63 81 383 127 787
% 100,0 0,9 0,6 4,3 5,5 26,2 8,7 53,8
Vahingonteot epäillyt 9 254 247 240 533 1 160 2 357 901 3 816
% 100,0 2,7 2,6 5,8 12,5 25,5 9,7 41,2
Kavallusrikokset epäillyt 1 354 134 51 238 225 125 145 436
% 100,0 9,9 3,8 17,6 16,6 9,2 10,7 32,2
Petokset epäillyt 21 770 760 289 1 697 2 584 2 966 2 104 11 370
% 100,0 3,5 1,3 7,8 11,9 13,6 9,7 52,2
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 257 17 9 95 95 158 128 755
% 100,2 1,4 0,7 7,6 7,6 12,6 10,2 60,1
Verorikokset epäillyt 1 237 240 37 91 188 75 196 410
% 100,0 19,4 3,0 7,4 15,2 6,1 15,8 33,1
Väärennysrikokset epäillyt 2 805 120 53 273 268 346 258 1 487
% 100,0 4,3 1,9 9,7 9,6 12,3 9,2 53,0
Velallisen epärehellisyys epäillyt 643 180 44 86 105 6 69 153
% 99,9 28,0 6,8 13,4 16,3 0,9 10,7 23,8
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 26 366 1 375 814 2 338 5 510 4 165 2 343 9 821
% 100,0 5,2 3,1 8,9 20,9 15,8 8,9 37,2
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 90 3 2 2 13 13 6 51
% 99,9 3,3 2,2 2,2 14,4 14,4 6,7 56,7
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 24 482 1 233 683 2 123 5 144 3 935 2 064 9 300
% 100,0 5,0 2,8 8,7 21,0 16,1 8,4 38,0
Seksuaalirikokset epäillyt 2 105 114 91 240 495 350 251 564
% 99,9 5,4 4,3 11,4 23,5 16,6 11,9 26,8
Rattijuopumukset epäillyt 16 891 830 504 1 239 3 188 2 094 1 891 7 145
% 100,0 4,9 3,0 7,3 18,9 12,4 11,2 42,3
Huumausainerikokset epäillyt 21 361 456 245 1 145 2 534 4 413 1 141 11 427
% 100,0 2,1 1,1 5,4 11,9 20,7 5,3 53,5
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 388 534 48 491 52 260 70 307 85 871 34 926 45 986 50 693
% 100,0 12,5 13,5 18,1 22,1 9,0 11,8 13,0
KOKO VÄESTÖ väestö 4 556 249 254 956 503 274 869 020 705 513 414 440 1 347 002 462 044
% 100,0 5,6 11,0 19,1 15,5 9,1 29,6 10,1
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015, Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan 2015, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2015/13/rpk_2015_13_2016-03-22_tau_005_fi.html