Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2015, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Työllinen Työtön Koululainen, opiskelija Eläkeläinen Muut työvoiman ulkopuolella olevat
1 Kaikki rikokset epäillyt 241 071 58 218 63 981 42 728 22 039 54 105
% 99,8 24,1 26,5 17,7 9,1 22,4
Omaisuusrikokset epäillyt 96 712 14 750 28 622 16 848 10 004 26 488
% 100,0 15,3 29,6 17,4 10,3 27,4
Varkausrikokset epäillyt 48 127 4 312 14 983 8 415 5 749 14 668
% 100,0 9,0 31,1 17,5 11,9 30,5
Ryöstörikokset epäillyt 1 463 95 398 448 106 416
% 99,9 6,5 27,2 30,6 7,2 28,4
Vahingonteot epäillyt 9 254 1 613 2 353 2 756 838 1 694
% 100,0 17,4 25,4 29,8 9,1 18,3
Kavallusrikokset epäillyt 1 354 644 254 136 132 188
% 100,0 47,6 18,8 10,0 9,7 13,9
Petokset epäillyt 21 770 4 405 6 735 2 966 1 906 5 758
% 99,9 20,2 30,9 13,6 8,8 26,4
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 257 177 397 162 113 408
% 100,1 14,1 31,6 12,9 9,0 32,5
Verorikokset epäillyt 1 237 555 241 77 193 171
% 100,0 44,9 19,5 6,2 15,6 13,8
Väärennysrikokset epäillyt 2 805 502 844 393 221 845
% 100,0 17,9 30,1 14,0 7,9 30,1
Velallisen epärehellisyys epäillyt 643 394 83 5 64 97
% 100,1 61,3 12,9 0,8 10,0 15,1
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 26 366 9 331 6 304 4 573 2 143 4 015
% 99,9 35,4 23,9 17,3 8,1 15,2
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 90 20 25 16 5 24
% 100,1 22,2 27,8 17,8 5,6 26,7
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 24 482 8 513 5 992 4 323 1 878 3 776
% 100,1 34,8 24,5 17,7 7,7 15,4
Seksuaalirikokset epäillyt 2 105 880 362 361 240 262
% 99,9 41,8 17,2 17,1 11,4 12,4
Rattijuopumukset epäillyt 16 891 5 330 4 423 2 217 1 741 3 180
% 100,0 31,6 26,2 13,1 10,3 18,8
Huumausainerikokset epäillyt 21 361 3 668 6 759 4 606 896 5 432
% 100,0 17,2 31,6 21,6 4,2 25,4
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 388 534 249 301 32 782 41 833 44 971 19 647
% 100,1 64,2 8,4 10,8 11,6 5,1
KOKO VÄESTÖ väestö 4 556 249 2 301 751 328 371 411 149 1 333 415 181 563
% 100,0 50,5 7,2 9,0 29,3 4,0
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015, Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2015, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2015/13/rpk_2015_13_2016-03-22_tau_006_fi.html