Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2016, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Työllinen Työtön Koululainen, opiskelija Eläkeläinen Muut työvoiman ulkopuolella olevat
1 Rikokset ja rikkomukset yhteensä epäillyt 632 589 303 752 105 152 83 893 68 300 71 492
% 100,0 48,0 16,6 13,3 10,8 11,3
2 Rikoslakirikokset epäillyt 290 424 85 936 73 173 50 165 26 001 55 149
% 100,1 29,6 25,2 17,3 9,0 19,0
3 Rikokset A-F epäillyt 236 879 53 736 68 303 41 723 20 516 52 601
% 100,0 22,7 28,8 17,6 8,7 22,2
Omaisuusrikokset epäillyt 94 516 13 249 30 591 16 344 8 739 25 593
% 100,0 14,0 32,4 17,3 9,2 27,1
Varkausrikokset epäillyt 46 024 3 661 15 340 7 895 5 096 14 032
% 100,1 8,0 33,3 17,2 11,1 30,5
Ryöstörikokset epäillyt 1 382 85 369 455 94 379
% 100,0 6,2 26,7 32,9 6,8 27,4
Vahingonteot epäillyt 8 250 1 476 2 254 2 206 762 1 552
% 99,9 17,9 27,3 26,7 9,2 18,8
Kavallusrikokset epäillyt 1 358 657 280 113 138 170
% 100,0 48,4 20,6 8,3 10,2 12,5
Petokset epäillyt 22 758 3 767 8 165 3 573 1 435 5 818
% 100,1 16,6 35,9 15,7 6,3 25,6
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 371 184 417 191 130 449
% 99,9 13,4 30,4 13,9 9,5 32,7
Verorikokset epäillyt 1 579 605 380 104 222 268
% 100,1 38,3 24,1 6,6 14,1 17,0
Väärennysrikokset epäillyt 2 523 451 778 379 156 759
% 100,0 17,9 30,8 15,0 6,2 30,1
Velallisen epärehellisyys epäillyt 570 317 88 14 57 94
% 100,0 55,6 15,4 2,5 10,0 16,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 24 742 8 594 6 249 4 057 2 144 3 698
% 100,0 34,7 25,3 16,4 8,7 14,9
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 77 19 16 9 12 21
% 100,1 24,7 20,8 11,7 15,6 27,3
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 22 841 7 797 5 933 3 758 1 887 3 466
% 100,1 34,1 26,0 16,5 8,3 15,2
Seksuaalirikokset epäillyt 1 884 730 349 341 188 276
% 99,9 38,7 18,5 18,1 10,0 14,6
Rattijuopumukset epäillyt 16 390 5 061 4 512 2 058 1 657 3 102
% 100,0 30,9 27,5 12,6 10,1 18,9
Huumausainerikokset epäillyt 22 315 3 724 7 320 4 722 970 5 579
% 100,0 16,7 32,8 21,2 4,3 25,0
4 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 395 711 250 017 36 849 42 170 47 784 18 891
% 100,1 63,2 9,3 10,7 12,1 4,8
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 575 145 2 274 076 362 627 412 686 1 348 240 177 516
% 100,0 49,7 7,9 9,0 29,5 3,9
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2016, Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2016, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2016/13/rpk_2016_13_2017-03-23_tau_005_fi.html