Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2016, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste/tutkijakoulutus
1 Rikokset ja rikkomukset yhteensä epäillyt 632 589 251 341 245 814 42 191 48 682 44 561
% 100,0 39,7 38,9 6,7 7,7 7,0
2 Rikoslakirikokset epäillyt 290 424 163 400 99 031 9 255 10 797 7 941
% 100,0 56,3 34,1 3,2 3,7 2,7
3 Rikokset A-F epäillyt 236 879 147 929 74 348 5 426 5 492 3 684
% 100,0 62,4 31,4 2,3 2,3 1,6
Omaisuusrikokset epäillyt 94 516 66 197 24 487 1 655 1 296 881
% 100,0 70,0 25,9 1,8 1,4 0,9
Varkausrikokset epäillyt 46 024 33 741 10 992 642 336 313
% 100,0 73,3 23,9 1,4 0,7 0,7
Ryöstörikokset epäillyt 1 382 1 183 197 - 1 1
% 100,1 85,6 14,3 - 0,1 0,1
Vahingonteot epäillyt 8 250 5 357 2 586 99 135 73
% 99,9 64,9 31,3 1,2 1,6 0,9
Kavallusrikokset epäillyt 1 358 569 565 111 69 44
% 100,0 41,9 41,6 8,2 5,1 3,2
Petokset epäillyt 22 758 16 377 5 674 263 308 136
% 100,1 72,0 24,9 1,2 1,4 0,6
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 371 1 035 297 13 16 10
% 100,0 75,5 21,7 0,9 1,2 0,7
Verorikokset epäillyt 1 579 738 640 91 58 52
% 100,0 46,7 40,5 5,8 3,7 3,3
Väärennysrikokset epäillyt 2 523 1 747 590 45 91 50
% 100,0 69,2 23,4 1,8 3,6 2,0
Velallisen epärehellisyys epäillyt 570 209 210 80 46 25
% 100,0 36,7 36,8 14,0 8,1 4,4
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 24 742 12 670 9 937 770 809 556
% 100,0 51,2 40,2 3,1 3,3 2,2
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 77 42 31 1 3 -
% 100,0 54,5 40,3 1,3 3,9 -
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 22 841 11 812 9 205 652 706 466
% 100,0 51,7 40,3 2,9 3,1 2,0
Seksuaalirikokset epäillyt 1 884 903 789 56 72 64
% 100,0 47,9 41,9 3,0 3,8 3,4
Rattijuopumukset epäillyt 16 390 8 461 6 520 634 442 333
% 100,0 51,6 39,8 3,9 2,7 2,0
Huumausainerikokset epäillyt 22 315 14 583 7 254 111 268 99
% 100,0 65,4 32,5 0,5 1,2 0,4
4 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 395 711 103 413 171 466 36 765 43 190 40 877
% 99,9 26,1 43,3 9,3 10,9 10,3
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 575 145 1 333 629 1 866 006 446 816 483 312 445 382
% 100,0 29,1 40,8 9,8 10,6 9,7
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2016, Liitetaulukko 6. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan 2016, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2016/13/rpk_2016_13_2017-03-23_tau_006_fi.html