Liitetaulukko 7. Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2016

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 139 119 2,5 107 037 4,0 32 082 1,2
0 - 14 4 937 0,6 3 663 0,8 1 274 0,3
15 - 17 7 686 4,3 6 058 6,7 1 628 1,9
18 - 20 13 751 7,3 10 692 11,0 3 059 3,3
21 - 24 15 362 5,6 11 966 8,5 3 396 2,5
25 - 29 15 796 4,6 12 308 7,0 3 488 2,1
30 - 39 27 655 3,9 21 289 5,9 6 366 1,9
40 - 49 22 226 3,3 16 733 4,9 5 493 1,7
yli 50 31 706 1,4 24 328 2,3 7 378 0,6
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 123 674 2,4 94 524 3,7 29 150 1,1
0 - 14 4 289 0,5 3 195 0,8 1 094 0,3
15 - 17 7 110 4,3 5 599 6,6 1 511 1,9
18 - 20 12 698 7,1 9 817 10,8 2 881 3,3
21 - 24 13 634 5,4 10 508 8,1 3 126 2,5
25 - 29 13 105 4,3 10 024 6,4 3 081 2,1
30 - 39 23 222 3,7 17 631 5,5 5 591 1,8
40 - 49 19 656 3,2 14 726 4,7 4 930 1,6
yli 50 29 960 1,4 23 024 2,3 6 936 0,6
Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 121 275 2,4 92 764 3,7 28 511 1,1
0 - 14 4 197 0,5 3 131 0,7 1 066 0,3
15 - 17 6 973 4,2 5 492 6,5 1 481 1,8
18 - 20 12 503 7,1 9 668 10,7 2 835 3,3
21 - 24 13 400 5,3 10 337 8,0 3 063 2,5
25 - 29 12 743 4,2 9 774 6,3 2 969 2,0
30 - 39 22 440 3,7 17 052 5,4 5 388 1,8
40 - 49 19 192 3,2 14 384 4,7 4 808 1,6
yli 50 29 827 1,4 22 926 2,3 6 901 0,6
Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 2 399 4,8 1 760 6,8 639 2,6
0 - 14 92 0,9 64 1,3 28 0,6
15 - 17 137 6,3 107 9,3 30 2,9
18 - 20 195 10,1 149 15,6 46 4,7
21 - 24 234 9,2 171 13,2 63 5,1
25 - 29 362 8,5 250 11,4 112 5,5
30 - 39 782 5,9 579 8,4 203 3,2
40 - 49 464 4,2 342 6,0 122 2,3
yli 50 133 2,6 98 3,7 35 1,4
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 15 211 4,5 12 300 7,1 2 911 1,7
0 - 14 643 1,0 464 1,4 179 0,6
15 - 17 556 5,4 439 8,4 117 2,3
18 - 20 1 034 9,2 857 14,9 177 3,2
21 - 24 1 692 8,8 1 426 14,4 266 2,8
25 - 29 2 641 6,9 2 235 11,5 406 2,2
30 - 39 4 376 5,6 3 608 8,7 768 2,1
40 - 49 2 547 4,7 1 987 7,1 560 2,1
yli 50 1 722 2,6 1 284 4,2 438 1,3
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 974 1,8 763 2,8 211 0,8
0 - 14 294 0,7 211 1,0 83 0,4
15 - 17 195 5,1 157 8,2 38 2,0
18 - 20 251 8,3 205 13,5 46 3,1
21 - 24 154 7,2 129 11,4 25 2,5
25 - 29 34 8,1 22 10,4 12 5,8
30 - 39 17 7,7 15 11,8 .. ..
40 - 49 .. .. .. .. .. ..
yli 50 22 1,2 19 2,0 .. ..
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 14 237 5,0 11 537 7,9 2 700 1,9
0 - 14 349 1,6 253 2,2 96 0,9
15 - 17 361 5,6 282 8,5 79 2,5
18 - 20 783 9,5 652 15,4 131 3,3
21 - 24 1 538 9,0 1 297 14,8 241 2,9
25 - 29 2 607 6,9 2 213 11,5 394 2,1
30 - 39 4 359 5,6 3 593 8,7 766 2,1
40 - 49 2 540 4,7 1 982 7,1 558 2,1
yli 50 1 700 2,7 1 265 4,3 435 1,3
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 234 .. 213 .. 21 ..
0 - 14 .. .. .. .. .. ..
15 - 17 20 .. 20 .. .. ..
18 - 20 19 .. 18 .. .. ..
21 - 24 36 .. 32 .. .. ..
25 - 29 50 .. 49 .. .. ..
30 - 39 57 .. 50 .. .. ..
40 - 49 23 .. 20 .. .. ..
yli 50 24 .. 20 .. .. ..

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2016, Liitetaulukko 7. Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2016/13/rpk_2016_13_2017-03-23_tau_007_fi.html